Actievoorwaarden social media

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor alle social media acties van LEDdirect:

1. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie achterlaat onder de social media post waarin de actie wordt vermeld, de hashtag uit de betreffende actie wordt gebruikt of een email wordt gestuurd naar info@leddirect.nl met verwijzing naar de betreffende actie, binnen de geldende termijn van de actie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. Prijzen zijn alleen te verzilveren op www.leddirect.nl, tenzij anders expliciet benoemd.

2. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

3. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en een postadres in Nederland of België kunnen overleggen. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.

5. De trekking van de winnaar geschiedt op willekeurig wijze.

6. Winnaars worden bekend gemaakt via social media. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens.

7. LEDdirect kan deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

8. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden alleen gebruikt door LEDdirect voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met info@leddirect.nl of via onze klantenservice.