10% KORTING OP ALLES!   I   BEREIKBAAR VAN: 08.00-21.00u

Retouren.

RETOURPROCEDURE 1: 30 DAGEN BEDENKTIJD.

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt uw retour online aanmelden via dit formulier. Op dit formulier kunt u eenvoudig aangeven welke producten uit uw bestelling u wilt retourneren. Wij willen u ook verzoeken om de reden van de retourzending aan ons te melden, hiervoor is ook ruimte op het formulier. Het retouradres volgt uit het formulier, maar mochten hier problemen mee zijn, dan kan de order retour naar het volgende adres: Monta BV, Zoete Inval 4, 4815HK Breda.

LEDdirect bevestigt de ontvangst van uw retourmelding. U dient de goederen in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De kosten voor de retourzending en de risico's zijn volledig voor rekening van de koper.

U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping. Het gebruik van een modelformulier is niet verplicht. 

Producten uit meerdere orders retourneren?

Heeft u producten uit verschillende orders die u wilt retourneren? Stuur deze dan in één pakket naar ons op!

Meld in dit geval door middel van één van de ordernummers online een retourzending aan, en geef in het opmerkingenveld aan, welke producten uit andere orders er ook geretourneerd worden. Zo hoeft u slechts één retourlabel af te rekenen. Verzend alle producten met de bijbehorende pakbonnen in één goed verpakte doos terug. De retouren zullen per order worden verwerkt, dus u ontvangt per order bericht over de retourzending en terugbetaling.

Terugbetaling.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat LEDdirect op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. LEDdirect mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling is via dezelfde betaalwijze als de betaalmogelijkheid waarmee u de bestelling heeft betaald. U krijgt via een e-mail de creditnota opgestuurd.

RETOURPROCEDURE 2: RETOURNEREN I.V.M. GARANTIEAANSPRAAK.

Indien een door u gekocht product defect raakt binnen de hiervoor geldende garantietermijn, kunt u uw defect melden via door te mailen naar info@leddirect.nl. Wij zullen u naar aanleiding van die melding verder helpen en de vervolgstappen uitleggen. U hoeft de producten pas te retourneren als u hiervoor van ons de instructie voor krijgt. 

In geval van garantie worden eventuele retourkosten vergoed en ontvangt u eenzelfde product of gelijkwaardig nieuw product. Als problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist/onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan, is de garantie niet meer van toepassing. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.