Retouren.

RETOURPROCEDURE 1: 30 DAGEN BEDENKTIJD.

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U kunt uw retour online aanmelden via dit formulier. Geef aan welke producten uit uw bestelling u wil retourneren en wat de reden hiervoor is. Op basis daarvan kunt u de juiste vervolgstappen ondernemen.

LEDdirect bevestigt de ontvangst van uw retourmelding. U dient de goederen in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten voor de retourzending en de risico's zijn volledig voor rekening van de koper.

U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping. Het gebruik van een modelformulier is niet verplicht. 

Producten uit meerdere orders retourneren?

Heeft u producten uit verschillende orders die u wilt retourneren? Stuur deze dan in één pakket naar ons op!

Meld door middel van één van de ordernummers online een retour aan en geef in het opmerkingenveld aan welke producten uit andere orders er ook teruggestuurd worden. Zo hoeft u slechts één retourlabel af te rekenen. Verzend alle producten met de bijbehorende pakbonnen in één goed verpakte doos terug. De retouren zullen per order worden verwerkt, dus u ontvangt per order bericht over de retourzending en terugbetaling. 

Terugbetaling.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat LEDdirect op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. LEDdirect mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling is via dezelfde betaalwijze als de betaalmogelijkheid waarmee u de bestelling heeft betaald. U krijgt via een e-mail de creditnota opgestuurd.

RETOURPROCEDURE 2: RETOURNEREN I.V.M. GARANTIEAANSPRAAK.

Indien een door u gekocht product defect raakt binnen de hiervoor geldende garantietermijn, kunt u uw defect melden via dit formulier. Uw melding van het defect komt via deze weg zo volledig mogelijk binnen, waardoor wij u zo snel mogelijk kunnen voorzien van een oplossing. Selecteer het product dat defect is, geef indien relevant aan hoeveel exemplaren van het product defect zijn, en kies bij reden voor 'Product is beschadigd'. Doorloop vervolgens de rest van de stappen. Selecteer ook alvast in welk type pakket u de producten terug zal sturen wanneer dit van u gevraagd wordt. U hoeft de producten pas te retourneren als u hiervoor van ons de instructie voor krijgt. 

In geval van garantie worden retourkosten vergoed en ontvangt u eenzelfde product of gelijkwaardig nieuw product. Als problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist/onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan, is de garantie niet meer van toepassing. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.