nieuwe Europese regelgeving

 

Nieuwe regelgeving omtrent verlichting. Wat is er veranderd.

Vanaf 1 september 2021 is er nieuwe Europese regelgeving van kracht voor alle elektrische apparaten. De nieuwe regelgeving is erop gericht om de kwaliteitsstandaarden en de efficiëntie van de apparaten die op de markt gebracht worden, te verbeteren.

Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen moeten alle lampen langdurig getest worden middels een duurzaamheidstest. Deze test duurt 3.600 uur. De nuttige lichtstroom van de lampen wordt gemeten bij de start van de test en aan het eind van de test. De nuttige lichtstroom aan het eind van de test in vergelijking tot de lichtstroom bij de start van de test, geeft als resultaat het verwachte lumenbehoud aan het eind van de levensduur.

De nieuwe regelgeving heeft geleid tot een nieuw energielabel voor elektrische apparaten. Vanaf 1 september 2021 is dit nieuwe energielabel van kracht op alle LED lampen, LED modules en armaturen waarvan de lichtbron niet kan worden vervangen zonder het armatuur te vernietigen. Producten in deze categorieën die na 1 september 2021 in de EU worden ingevoerd moeten voorzien zijn van het nieuwe energie-efficiëntielabel.

Het nieuwe energielabel loopt van A t/m G, waarbij categorie A het efficiëntst is en categorie G het minst efficiënt.

Het energielabel geeft tevens een QR code. De QR code geeft toegang tot een Europese database waar alle producten die voorzien zijn van een energielabel in worden vastgelegd. Als u de QR code op het energielabel scant wordt u naar de database geleid en vindt u gedetailleerde productinformatie. Dit kan een bijdrage leveren aan uw keuze voor een bepaalde LED lamp. Het doel van het nieuwe energielabel is om u als klant op een gebruiksvriendelijke manier, toegang te geven tot productinformatie en op deze manier producten met elkaar te kunnen vergelijken op niet alleen energie-efficiëntie, maar tevens andere factoren die van belang kunnen zijn bij het maken van een keuze voor de juiste LED lamp.


Energie-efficiëntieklassen.

De nieuwe regelgeving heeft de berekening van de energie-efficiëntieklassen opnieuw gedefinieerd. De klasse wordt bepaald op basis van de nuttige lichtstroom, het stroomverbruik en de netfactor.

 

           Lumen/Watt efficiëntie

A          ≥ 210

B          185 tot 210

C          160 tot 185

D         135 tot 160

E          110 tot 135

F          85 tot 110

G         tot 85

 

Overgangsfase.

Tot 1 maart 2023 mogen lampen in winkels nog het oude energielabel bevatten. Na die datum moeten alle verpakkingen van lampen in winkels voorzien zijn van het nieuwe energie label.

 

Hoe ziet het nieuwe energielabel eruit.

 

Hoe verhoudt het nieuwe energie label zich tot het oude energielabel.

Als u de categorie van een LED lamp ziet volgens de nieuwe regelgeving zult u mogelijk schrikken bij het zien van de categorie F. Dit komt omdat de nieuwe energie-etikettering hogere normen stelt aan lampen. Een lamp die tot 1 september 2021 in de categorie A+ viel, valt nu onder categorie F. En een lamp met een oude energielabel van A++, zal onder het nieuwe energielabel onder categorie D of E vallen. Uiteindelijk draait het allemaal om het verbruik in kWh per 1.000 uur. LED lampen hebben een zeer laag verbruik in kWh per 1.000 uur, zeker in vergelijking tot gloeilampen en halogeen spotjes.

 

Oud of nieuw label?

Staat er een QR-code op het label? Dan heb je met het nieuwe energielabel te maken.

Het nieuwe label loopt van A tot G. Als je deze schaal op de verpakking ziet staan, heb je dus met het nieuwe label te maken. Een lamp met label B of C is dan een zuinige keuze: dat zijn op dit moment de zuinigste lampen die er zijn.

Het oude label loopt van A++ tot E. Zie je deze schaal op de verpakking staan, dan heb je dus met het oude label te maken. Een lamp met label A++ is dan een zuinige keuze.

Let bij beide labels ook op het elektriciteitsverbruik: dit staat op het label vermeld als kWh/1000 uur.

 

Ik heb een armatuur met een lichtbron, maar de verpakking heeft geen energielabel. Hoe kan dat?

De nieuwe regelgeving geeft aan dat alleen lampen, LED modules en armaturen met geïntegreerde lichtbron, waarvan de lichtbron niet kan worden vervangen zonder het armatuur te vernietigen een energielabel moeten hebben. Dit leidt ertoe dat een armatuur waar de lichtbron door een professional kan worden vervangen geen energielabel mag hebben. 

 

Waarom kiezen voor lampen en lichtbronnen van Yphix.

Yphix is dagelijks bezig met het waarborgen van de kwaliteit van haar producten. Er wordt op toegezien dat aan alle wettelijke eisen voldaan wordt. We brengen innovatieve en gebruiksvriendelijke producten op de markt, waarbij we streven naar een optimale verhouding tussen energie-efficiëntie en levensduur van onze LED lampen, modules en armaturen. Dit doen we door gebruik te maken van hoogwaardige onderdelen en geavanceerde productiemethoden, in combinatie met een strenge kwaliteitscontrole van de productie in de fabriek. Op deze manier staat Yphix garant voor energie zuinige producten met een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur. Goed voor het milieu en voor uw portemonnee.

Daarnaast denken we na over oplossingen om de installatie van armaturen zo eenvoudig mogelijk te maken. Een makkelijke installatie voorkomt fouten bij het plaatsen en is tijdswinst voor u als installateur. Neem daarbij de hoge betrouwbaarheid en lange levensduur van onze producten en u heeft als installateur een tevreden klant.

 

Hoe worden de nieuwe energie-efficiëntieklassen berekend?

De nieuwe regelgeving heeft de berekening van de energie-efficiëntieklassen opnieuw gedefinieerd. De klasse wordt bepaald op basis van de nuttige lichtstroom, het stroomverbruik en de netfactor.

 

Lichtbron.

 Netfactor.

Ongericht licht, rechtstreeks aangesloten op netspanning

1,000

Ongericht licht, niet aangesloten op netspanning         

0,926

Gericht licht, rechtstreeks aangesloten op netspanning            

1,176

Gericht licht, niet aangesloten op netspanning 

1,089

Delen: