Inspiratie

Tips voor verlagen elektriciteitsverbruik.

Tips voor verlagen van elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is in 2012 vrijwel alleen nog maar gedaald ten op zicht van diezelfde maanden in 2011. Er is een daling van ruim 1,5 procent geconstateerd door Tennet, een van de elektriciteitstransporteurs(netwerkbeheerder) uit Nederland.

Lees meer